Användarvillkor

eFlexFuels Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller alla eFlexFuel E85-omvandlingssatser, dess kabelnät och tillbehör tillverkade av StepOne Tech Ltd (tillverkaren) Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder eller försöker installera eFlexFuel eller de relaterade komponenterna. Detta säkerställer att båda parter (köparen och säljaren) är medvetna om hur man går vidare vid olika användningssituationer med eFlexFuel.

Garanti och återbetalning

Tillverkaren erbjuder ett års (12 månader) garanti på kontrollenheten och de andra komponenterna. Garantin gäller bara för omvandlingssatsen, det medföljande kabelnätet, etanolgivaren och deras funktionalitet. Läs alltid instruktionerna i bruksanvisningen i sin helhet innan du försöker installera eller använda eFlexFuel. Detta säkerställer att produkten fungerar på avsett vis.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig utförd installation av köparen eller av köparens ombud eller om produkten har skadats av slitage som inte orsakats av normal användning.

Garantin täcker felaktig installation som utförts av tillverkaren eller av auktoriserad återförsäljare. Alla ändringar som utan tillverkarens medgivande görs på omvandlingssatsen upphäver garantin.

Om produkten har fel som kan betraktas som resultatet av ett snabbare än normalt slitage eller som en följd av ett tillverkningsfel så ger tillverkaren köparen en ny produkt eller reparerar den felaktiga produkten inom den tid som anses lämplig enligt den lokala konsumentskyddslagen. Tillverkaren har rätt att lösa in den felaktiga produkten om den ersätts av en ny.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till eventuella ändringar, utvidgningar, tillbehör eller förbättringar som gjorts av kunden.

Tillverkaren måste acceptera retur av oanvända produkter inom 32 dagar i enlighet med vad som sägs i kapitel 6 i den finska konsumentskyddslagen.

Produktansvar

Användning av eFlexFuel-omvandlingssats sker på användarens eget ansvar. Observera att biltillverkarens garanti kan upphävas när en omvandlingssats anslutits till bilens system.

Tillverkaren förbinder sig endast att ersätta skador som orsakats av omvandlingssatsen, det medföljande kabelnätet eller tillbehör som omfattas av garantin.

Tillverkaren ersätter inte för skador som uppstått på bilen på grund av användning av etanolhaltigt bränsle. Inte heller ersätter tillverkaren skador som, till följd av installationen, uppstått på produkten, fordonet eller på den person som utfört installationen om installationen utförts av kunden eller av kundens ombud. Skada som orsakats genom att använda eFlexFuel med tekniskt fel är användarens ansvar.

Etanolgivaren skall anslutas med tillbehör (inkl. snabbkopplingar och bränsleslang) som är godkända av tillverkaren.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella påföljder som följer på överträdelse av lokala bestämmelser. Användaren måste känna till de lokala bestämmelserna som omgärdar ett fordons uppgradering till bioetanolbaserat bränsle. Observera att det i vissa delar av världen kan vara emot lagen att använda eFelxFuel.

Kompabilitetsinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller distributör är alltid vägledande. eFlexFuel installeras i begagnade fordon där komponenter eller komponentegenskaper kan ha ändrats jämfört med originalet. Av den anledningen kan det uppstå situationer där produkten är lämplig för 99 % av identiska bilar men inte lämplig för 1 %. Till exempel kan slutslitna delar i tänd- och bränslesystemet störa anordningens funktionalitet så att den inte fungerar som avsett.

Observera att eFlexFuel-anordningens Bluetooth-applikation kanske inte fungerar på alla mobila enheter. Det finns hundratals olika versioner av operativsystem till mobila enheter. Därför är det omöjligt att garantera programmets funktionalitet för alla olika operativsystem och enhetskombinationer. Otillräcklig Bluetooth-anslutning är inte en giltig anledning till reklamation.

Vid alla fel i samband med eFlexFuel skall kunden först kontakta återförsäljaren. Tillverkaren ersätter inte åtgärder utförda av tredje part, som till exempel reparationer, och är inte direkt eller indirekt ansvarig för några tredjepartsinstallationer. Tillverkaren är inte heller på något vis ansvarig för installationsfel.

Anordningen får inte installeras eller användas utan att godkänna användarvillkoren.

Kontrollera ditt fordons kompatibilitet

eFlexFuel är inte tillgängligt för motorer med direktinsprutning (CGI, FSI, GDI, EcoBoost osv.) eller dieselmotorer.

Laddar... Uppdatera inte webbplatsen.!

Resultat


Om ditt fordon inte finns med i listan ovan kan du lämna en förfrågan rörande kompatibilitet. Vi lägger till fordon i vår databas när vi blir kompatiblitet begärsa av oss.

a) VIN-kod är 17 tecken. b) i, o, q är inte tillåtna.

Skickar meddelande... Uppdatera inte sida!

Tack för din fråga!

Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Meddelandet kunde inte skickas.

Kontrollera fälten!

Någonting inträffade!!!

Försök igen senare...

kilometer med etanol

och räknar...

baserad på kumulativ eFlexFuel-försäljning och genomsnittlig årlig körning