Hur fungerar eFlexFuel?

eFlexFuel kontrollerar bränsletillförseln.

eFlexFuel working princible

eFlexFuels funktionsprincip baseras på bearbetning av signalerna från bränsleinsprutningen som tas emot från den elektroniska kontrollenheten (ECU) i bilmotorn. Detta innebär att bränsleinsprutningen helt och hållet kontrolleras av eFlexFuel konverteringskit och varje bränsleinjektor styrs var för sig. Därmed anpassar sig eFlexFuel perfekt efter olika insprutningsprogram.

Genom att förändra öppningstiden för insprutaren

Eftersom energihalten i E85-bränsle är längre än hos vanlig bensin, krävs att mer bränsle sprutas in under varje insprutningscykel. Vanligtvis ökar den insprutade mängden med ungefär 28 %. Den här mängden minskar i takt med ökande bensinhalt i bränsleblandningen. Regleringen sker automatiskt med eFlexFuel.

Anpassningsbart system

eFlexFuel läser av etanolhalten i bränsleblandningen automatiskt och modifierar signalerna till bränsleinjektorerna därefter. På så vis blir luft-/bränsleblandningen optimal, och bränsleförbrukningen och utsläppen minimeras. Vid tankningen läses eventuella blandningsförändring av automatiskt. Den här processen beskrivs utförligare i manualen.

Funktionsprincip

eFlexFuel använder en etanolsensor som läser av bränsleblandningen. Avläsningen sker i realtid och proceduren är alltid helautomatisk. Vi använder samma etanolsensor som används av biltillverkare som fabrikstillverkar flexbränsledrivna fordon.

eFlexFuel anpassar sig efter den omgivande temperaturen.

eFlexFuel är utrustad med en extern temperatursensor som används för att anpassa proceduren i enlighet med motortemperaturen. Det gör det möjligt att starta motorn i alla klimatförhållanden, till exempel i extremt kallt väder som vanligtvis försvårar detta för E85-bränslet. Temperaturanpassningen är aktiv enbart vid motorstart. eFlexFuel har testats i så låga temperaturer som -30 °C (-22 °F). Vid jämförelse med användning enbart av ren bensin, så visar det sig dock att användning av E85 kan resultera i att kapaciteten vid kallstart försämras i extremt kallt väder.

Anpassningsbarfunktion för kallstart

eFlexFuel förbättras utifrån misslyckade kallstarter. Den senaste enhetsversionen innehåller en anpassningsfunktion för kallstart. Den här funktionen erbjuder förbättrad kallstart för alla typer av fordon helt automatiskt.

Meddelande! Försvagad förmåga för kallstart kan bero på betydligt högre etanolhalt i E85. eFlexFuel tillför automatiskt en linjär ökning av bränsleflödet för att underlätta kallstarter när motortemperaturen är låg.

Stöd vid kallstart

Det finns ett flertal sätt att förbättra motorns kallstart när E85-bränsle används i extremt kalla väder. Det bästa och mest ekonomiska sättet att använda en motorvärmare. Om någon sådan inte finns tillgänglig, rekommenderar vi att man använder ytterligare 5-10 % vanlig bensin i den E85-baserade bränsleblandningen.

Kontrollera ditt fordons kompatibilitet

eFlexFuel är inte tillgängligt för motorer med direktinsprutning (CGI, FSI, GDI, EcoBoost osv.) eller dieselmotorer.

Laddar... Uppdatera inte webbplatsen.!

Resultat


Om ditt fordon inte finns med i listan ovan kan du lämna en förfrågan rörande kompatibilitet. Vi lägger till fordon i vår databas när vi blir kompatiblitet begärsa av oss.

a) VIN-kod är 17 tecken. b) i, o, q är inte tillåtna.

Skickar meddelande... Uppdatera inte sida!

Tack för din fråga!

Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Meddelandet kunde inte skickas.

Kontrollera fälten!

Någonting inträffade!!!

Försök igen senare...

kilometer med etanol

och räknar...

baserad på kumulativ eFlexFuel-försäljning och genomsnittlig årlig körning