Support

Vi har stött på tekniska mjukvaruproblem i firmware version 6.0. Om din bil inte fungerar korrekt eller motorns felkoder börjar lysa, kontakta vår kundtjänst Du hittar kontaktinformationen på den här sidan under den sista fliken.

Problemet gäller kanske inte för din bil, även om enhetsversionen nämns ovan.


Var noga när du installerar kabelnätet!

Fault situations

 • eFlexFuel är installerat i begagnade fordon där komponenter eller komponentegenskaper kan ha ändrats från originalet. På grund av detta kan det finnas situationer där produkten är lämplig för 99% av identiska bilar, men inte lämplig för 1%. Till exempel kan överslitna delar av tändningen och bränsleförsörjningen påverka enhetens drift så att den inte fungerar på det avsedda sättet.
 • Nedan har vi listat ett antal fall där användning av etanol har orsakat motorfel och möjliga lösningar på dessa problem. Dessa fel beror vanligtvis på defekta eller slitna komponenter i fordonet eller på misstag i installationen.
 • Bilen drivs för bristfälligt eller för rikligt och stängs av.
  • Tändstiften byttes ut
 • Misständning i cylindrar.
  • Tändstiften byttes ut
  • Bränsleinsprutarna rengjordes
  • Bränsleinsprutarna byttes ut
 • eFlexFuel hackar
  • Tändstiften byttes ut
  • Trasig tändspole byttes ut
  • Hankontakter i kabelnätet var dåligt anslutna
  • Jordledningen var dåligt ansluten
 • Kontrollera motorns felkoder för Lambda
  • Lambdasensorer byttes ut
 • Dålig kallstart
  • Tändstiften byttes ut
  • Bilbatteriet byttes ut
 • För bristfälligt med etanol och även efter med bensin
  • Bränslefiltret var täppt och byttes ut
  • Bränslepumpen var trasig och byttes ut
 • Kontrollera motorns felkod för katalysatorn
  • Katalysatorn byttes ut
 • eFlexFuel-felkod från etanolsensorn
  • Etanolsensorns kontakt var dåligt ansluten
 • I vissa bilar baseras färddatorn och bränsleförbrukningsskärmen på beräknad förbrukning. Därför kan färddatorn och bränsleförbrukningsskärmen avvika från verkligheten med E85.

Bluetooth och eFlexFuel App

 • De nyaste PCB5.0+-versionsenheterna kommer utan PIN-kod.
 • PIN-koden finns på namnskylten bakom kontrollenheten. Den är: 8585 (PCB4.2) eller 858585 (PCB4.3+).
 • Vissa Bluetooth-enheter med Bluetooth eller Bluetooth lågenergiteknik stöder inte eFlexFuel. Android-operativsystem används i tusentals olika Bluetooth-chipkombinationer, så det är praktiskt taget omöjligt att garantera 100% kompatibilitet.
 • Vi arbetar ständigt för att ge våra kunder största möjliga kompatibilitet med våra enheter. Våra appar uppdateras var 1-2 månad.
 • Kontrollera att din mobilenhet inte har Bluetooth-energisparfunktioner aktiverade!
 • Vissa bilstrukturer hindrar radiosignaler i bilens interiör.
 • Vissa mobilenheter har dålig anslutning med Bluetooth-enheter.
 • Mobilenheters fodral kan försvaga Bluetooth-signalen.
 • Din mobilenhet hittar inte eFlexFuel-enheten i listan över Bluetooth-enheter.
  • Mobilenheten hittar bara MAC-adressenheter. eFlexFuel-namnet ändras när enheten kopplas.
 • eFlexFuel-appen stängs av under användning
  • Bilstrukturer och radiosignaler kan koppla från Bluetooth-anslutningen.
  • Problemet kan vara i programmets funktion och inte i Bluetooth-anslutningen. Du kan rapportera ett fel till help@eflexfuel.com
 • eFlexFuel-kontrollenheten kan inte anslutas även om kopplingen har gjorts.
  • Se till att din eFlexFuel är påslagen genom att starta motorn.
  • Se till att du har gett eFlexFuel-appen Bluetooth-behörigheter.
  • Försök att koppla enheterna igen.
  • Prova att koppla ur eFlexFuel från kabelnätet och koppla in den igen.
  • Prova att ansluta med en annan mobilenhet.
  • Prova att ansluta med motorrummet öppet.
 • eFlexFuel kan inte kopplas även om enheten visas på listan över Bluetooth-enheter.
  • Se till att din PIN-kod är korrekt.
  • Försök koppla enheten via eFlexFuel-appen.
  • Se till att din eFlexFuel är påslagen genom att starta motorn.
  • Prova att koppla ur eFlexFuel från ledningsnätet och sätt i det igen.
  • Prova att ansluta med en annan mobilenhet.
  • Prova att ansluta med motorrummet öppet.
 • Etanolsensorn inte ansluten
  • Kontrollera att etanolsensorns kontakt är ordentligt fastsatt och att ledningen inte är skadad.
 • Låg etanolhalt
  • Etanolsensorn har upptäckt låg etanolhalt. Varningsgränsen är 2%. Normalt sett innehåller bensin 5% etanol eller mer. Låg etanolhalt kan visa symtom på lågt bränsletryck eller en defekt ansluten etanolsensor.
 • Bränslet är förorenat
  • Etanolsensorn har upptäckt förorenad bensin eller vatten i bränslet. Om sensorn inte kan avläsa rätt etanolhalt, sätts etanolhalten till 40% av säkerhetsskäl. Undvik i så fall att köra eller tanka med cirka 50/50 blandning av bensin och etanol.
 • Temperatursensorns signal är för låg
  • Temperatursensorn är defekt eller ledningen är skadad.
 • Temperatursensorns signal är för hög
  • Temperatursensorn är defekt eller ledningen är skadad.
 • Driftscykelvarning
  • Insprutarnas driftscykel har nått 100%. Följ driftscykelnivån när du kör. Om driftscykeln uppnår 100% vid hårda accelerationer rekommenderar vi att använda några liter bensin per tank med E85. Orsaken kan vara täppta bränslemunstycken, bränslefilter, defekt bränslepump eller bristfälligt bränslesystem för E85.
  • Om etanolhalten är 0%, kontrollera att du har installerat etanolsensorn till bränsleledningen.

Bilen kör dåligt

 • Etanol är mindre antändligt än bensin, så tändningsproblem kan uppstå lättare när man använder etanol. För vissa bilar är en viss ryckighet normalt under de första 5 minuterna körning vid kalla väderförhållanden.
 • Om tändstiften eller tändspolarna är defekta eller har nått sin livslängd kan en viss ryckighet förekomma med kall motor.
 • Lösning
 • Vi rekommenderar att motorn förvärms vid kalla väderförhållanden. Också när du använder bensin.
 • Tillsätt några liter bensin till tanken.
 • Byt ut slitna tändningskomponenter.
 • Kontrollera motorn-lampan kan vara på av många olika skäl. Om kontrollera motorn-lampan tändes efter installation av eFlexFuel finns det anledning att misstänka att enheten inte är korrekt installerad.
 • Lösning
 • Kontrollera först felkoden.
  • Om problemet är relaterat till tändningen finns det anledning att misstänka att kabelnätet är felaktigt eller dåligt anslutet.
 • Kontrollera eFlexFuel-felkoder med eFlexFuel-appen.
  • Kontrollera etanolhalten för att visa rätt etanolinnehåll.
  • Kontrollera temperaturerna för att se att de är korrekta.
 • Kontrollera eFlexFuel-kabelnätet.
  • Se till att jordledningen är ordentligt ansluten. Bilbatteriet (-) är det bästa stället för en jordledning.
  • Se till att varje kontakt på cylindern och polerna är ordentligt ansluten.
  • Se till att hankontakterna på cylindrarna är rätt med sina polariteter (multimeterdelen i bruksanvisningen).
 • Kontrollera att eFlexFuel-kontaktstiften är raka.
 • eFlexFuel-kontrollenheten är defekt och behöver bytas ut.
 • Etanol är mindre antändligt än bensin, så bilen kanske inte alltid startar vid första försöket.
 • Normalt kommer bilen att starta efter 1 till 3 försök även i kallt väder.
 • Om tändstiften eller tändspolarna är defekta eller har nått sin livslängd kan det krävas ett par extra försök för att starta.
 • Lösning
 • eFlexFuel lär sig automatiskt av dåliga starter baserat på etanolhalt och temperatursensoravläsningar.
 • Vi rekommenderar att motorn förvärms före en kallstart. Också när du använder bensin.
 • Tillsätt några liter bensin till tanken.
 • Byt ut slitna tändspolar.
 • Om motorlampan tänds med ren etanol finns det anledning att misstänka att bilens bränsleinsprutare inte producerar tillräckligt med bränsle för motorn.
  • Kontrollera att etanolhalten ser rätt ut med eFlexFuel App
  • Tillsätt bensin till tanken. Om bilen börjar köra normalt när bensin tillsätts fungerar eFlexFuel korrekt.
 • Lösning
 • Bränslefiltret kan vara täppt.
 • Rengör bränsleinsprutarna.
 • Bränslepumpen kan vara trasig.
 • Bränsleinsprutarnas kapacitet kan vara för låg för att använda ren E85.
  • Vi kontrollerar alla eFlexFuel-kompatibla bilar. Vi informerar alltid kunden om bränsleinsprutarnas kapacitet är för låg för E85.

Kontakta kundtjänst

 • Kontakt-e-mail: help(at)eflexfuel.com.
 • Berätta varför vill du returnera eFlexFuel.
 • Ta en bild om du misstänker att du har fått en defekt produkt.
 • Vi skickar returdokumenten via email.
 • Se över allt supportinnehåll en gång till.
 • Om du köpte en enhet som anslöts på en installationsplats, kontakta din installatör först.
 • Kontakt email support(at)eflexfuel.com. Nämn i meddelandet:
  • Vilken enhetsversion du har (kontrollenhetens bakpanel)
  • Fordonsinformation
  • Berätta för oss om felsituationen så exakt som möjligt
 • Vi försöker att svara på meddelanden så snart som möjligt under vardagar.

Kontrollera ditt fordons kompatibilitet

eFlexFuel är inte tillgängligt för motorer med direktinsprutning (CGI, FSI, GDI, EcoBoost osv.) eller dieselmotorer.

Laddar... Uppdatera inte webbplatsen.!

Resultat


Om ditt fordon inte finns med i listan ovan kan du lämna en förfrågan rörande kompatibilitet. Vi lägger till fordon i vår databas när vi blir kompatiblitet begärsa av oss.

a) VIN-kod är 17 tecken. b) i, o, q är inte tillåtna.

Skickar meddelande... Uppdatera inte sida!

Tack för din fråga!

Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Meddelandet kunde inte skickas.

Kontrollera fälten!

Någonting inträffade!!!

Försök igen senare...

kilometer med etanol

och räknar...

baserad på kumulativ eFlexFuel-försäljning och genomsnittlig årlig körning