E85 etanol

Vad är E85 etanol?

E85 etanol är ett förnybart inhemskt bränsle vars huvudsakliga råvara är etanol som framställs av avfall och restprodukter. Svensk E85 är ett av de mest etiskt framställda bränslena I världen. Den är lokalt producerad och innehåller inte palmolja eller liknande råvaror. E85 innehåller upp till 85% etanol och resten bensin. Bilar som kan köra på både E85-etanol och vanlig bensin kallas även flexifuel-fordon i Europa.

Child with biobag

E85 - ett mer hållbart alternativ

Med förnybar inhemsk etanol E85 kan du minska fordonets koldioxidutsläpp med upp till 80%. Eftersom det huvudsakliga råmaterialet för etanol E85 är avfall och restprodukter släpper det inte ut mer koldioxid i atmosfären när det produceras, vilket fossila bränslen gör. Studier har också visat att etanol E85 har betydligt lägre inverkan på luftkvalitet och hälsoeffekter än fossila bränslen.

Beräkna här

Fördelarna med e85 etanol i motorn

eFlexFuels smarta etanolkonvertering låter dig tanka E85 i en vanlig bensinbil. Etanol E85 innebär inte bara lägre utsläpp, utan är även billigare och av högre kvalitet än fossil bensin. E85 är alltid högre än 104 oktan, brinner renare och klarar högre tryck, så att motorn fungerar effektivare och förblir renare. Därmed ger eFlexFuel etanolkonvertering och E85-bränsle i allmänhet 1-15% mer effekt, beroende på fordonet.

e85 är överkomligt och lättillgängligt

E85-bränsle säljs redan på över 1600 stationer i Sverige. E85-bränslet förbrukar ungefär en fjärdedel mer bränsle än bensin vid körning. Eftersom eFlexFuel låter dig tanka med både E85-etanol och bensin i en vanlig bensinbil slipper du svängande bränslepriser och kan alltid välja det billigaste.

Attention Californian customers!

eFlexFuel products are not legal for sale or use on pollution-controlled vehicles in the state of California. Every reference to on road highway use on this site applies to other markets. We insist that our customers always make sure to follow their local rules and regulations.

I understand