local_shipping Gratis frakt
update Leveranstid 2-5 dagar
verified_user 5 års garanti

Försäljnings- och leveransvillkor

Priser och leveranskostnader

Alla priser är angivna i euro (€) och inkluderar moms på 25 %. eFlexFuel förbehåller sig rätten att ändra priserna. eFlexFuel förbehåller sig också rätten att begränsa försäljningen av produkter i exceptionellt stora mängder.

Leveranser av eFlexFuel-uppdateringssatser inkluderar leverans- och transportkostnader. För separata små och installationsartiklar skickas beställningar över 100 euro utan fraktkostnader. eFlexFuel förbehåller sig rätten att ändra fraktkostnader och fraktmetoder.

Leveranstid

Leveranstiden för eFlexFuel-produkter varierar från en arbetsdag till cirka fem arbetsdagar. Vi strävar alltid efter att kunden ska få sin produkt så snart som möjligt.

Nöjdhetsgaranti

Vi erbjuder en full tillfredsställelsegaranti för våra produkter. Om du inte är nöjd med enhetens prestanda i din bil efter att ha använt den i en månad kan du returnera den och vi ger dig pengarna tillbaka. Testperioden på en månad börjar från och med inköpsdatumet eller arbetsdagen efter avsändningsdatumet.

Återbetalningen gäller endast produktens pris. Inte priset för installation eller tillbehör. Produkten måste vara i samma skick som originalet när den returneras. Om apparaten returneras måste hela produktförpackningen medfölja med i returen.

Vi kontrollerar att utrustningen är kompatibel med din bil. Om utrustningen inte är kompatibel kommer vi att meddela dig och transaktionen kan avbrytas. Det kommer inte att tas ut någon avgift för den avbrutna transaktionen och hela köpesumman kommer att återbetalas.

eFlexFuel produktvillkor

Dessa villkor gäller för alla eFlexFuel-produkter, tillhörande ledningsnät och tillbehör som tillverkas av StepOne Tech Ltd (nedan kallad tillverkaren). Läs användarvillkoren noggrant innan du använder eFlexFuel-produkten. Detta kommer att säkerställa att båda parter (säljare och köpare) är medvetna om hur de ska gå till väga i olika situationer i samband med användningen av eFlexFuel-uppgraderingssatser.

Garanti och returrätt

Tillverkaren ger 2 år (24 månader) garanti på styrenheten. Läs den här handboken i sin helhet innan du använder produkten. Detta för att säkerställa att produkten fungerar på bästa sätt.

Garantin gäller inte om kunden har installerat eller installerat produkten felaktigt eller om produkten har skadats på ett sätt som inte kan hänföras till normalt slitage eller ett tillverkningsfel.

Garantin är giltig om produkten har installerats felaktigt av tillverkaren eller av en installationsplats som godkänts av tillverkaren. Modifiering av utrustningen utan tillverkarens medgivande ska upphäva tillverkarens ansvar enligt garantin.

Om produkten har ett fel som kan hänföras till onormalt slitage eller ett tillverkningsfel ska tillverkaren leverera en ny produkt till köparen eller reparera den gamla defekta produkten inom den tidsfrist som anges i konsumentskyddslagen. Tillverkaren har rätt att återta den defekta produkten om den ersätts med en ny likvärdig produkt.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till alla ändringar, utvidgningar, tillägg och förbättringar som kunden gör på utrustningen.

Oanvända produkter har 32 dagars returrätt enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen (Finsk returrätt).

Produktansvar

Användningen av eFlexFuel-produkten sker alltid på användarens egen risk. Observera att biltillverkarens garanti för en ny bil kan bli ogiltig när produkten installeras i bilen.

Tillverkaren är endast ansvarig för skador på styrenheten, ledningsnätet eller tillbehören som täcks av garantin.

Tillverkaren täcker inte skador som kan uppstå på installationsplatsen på grund av användning av bränsle med högre etanolhalt. Tillverkaren täcker inte heller skador på installationsplatsen som orsakats av kunden själv, skador som orsakats av installatören eller skador på installationsplatsen som orsakats av tredje part. Eventuella skador på fordonet till följd av användning av en defekt eFlexFuel-enhet är användarens ansvar.

Etanolgivaren ska monteras med hjälp av tillbehör som godkänts av tillverkaren (inklusive snabbkopplingar och bränsleslang).

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella konsekvenser av att lokala bestämmelser inte följs. Användaren måste vara medveten om lokala bestämmelser för uppgradering av fordonet till bioetanolbaserat bränsle. Observera att det kan vara olagligt att använda eFlexFuel-produkten i olika länder.

Kompatibilitetsinformation som tillhandahålls av tillverkaren eller distributören av eFlexFuel är alltid vägledande. eFlexFuel installeras nästan alltid i ett begagnat fordon, vars egenskaper kan ha ändrats jämfört med originalet. Därför kan det finnas situationer där produkten är lämplig för 99 % av identiska bilar, men inte för 1 %. Till exempel kan överdrivet slitna komponenter på tändsidan och bränsletillförseln störa anordningens funktion så att den inte fungerar som avsett.

Observera att eFlexFuel Bluetooth-appen kanske inte fungerar på alla enheter. Det finns hundratals olika versioner av operativsystem på smarta enheter. Därför är det omöjligt att garantera att apparna fungerar på alla olika kombinationer av operativsystem och enheter. Bristen på Bluetooth-anslutning till en applikation är inte ett giltigt skäl för att lansera en ny produkt.

Vid fel på eFlexFuel ska kunden kontakta distributören eller tillverkaren direkt. Tillverkaren ersätter inte tredje parts ingripande och är inte direkt eller indirekt ansvarig för tredje parts installationer. Tillverkaren är inte heller ansvarig för installationsfel på något sätt.

Utrustningen får inte installeras, monteras eller användas utan att ha läst användningsvillkoren.

2023-07-14