eFlexTuner

Justera motorns prestanda

Precisionstuning startar med eFlexTuner

Kraften ligger i dina händer med vår intuitiva eFlexTuner-mjukvara. De justeringar du gör kommer att påverka motorns bränsleblandning i realtid, så det är lätt att övervaka resultaten. Justeringar kan utföras på en dyno eller under normal körning.

eFlexTuner kan laddas ner gratis och är kompatibel med eFlexFuel Plus- och Pro-enheter. Mjukvaran är utvecklad internt av eFlexFuels FoU-team.

eFlexTuner kräver Windows 10/11 OS, samt Bluetooth 4.0-stöd. BT Donglar kan också appliceras.

Ladda ner eFlexTuner Ladda ner eFlexTuner användarhandbok
eFlexTuner features table

Justering av bränslekarta

eFlexTuner stöder motorvarvtal och motorbelastningsbaserad bränslekarta. I lastbaserade kartor används en valfri sensor (t.ex. MAP, MAF, TPS) när du justerar injektionen. Den använda bränslekartcellen visas i realtid vilket förenklar justeringsprocessen. Ställ in i realtid eller gör justeringar offline baserat på loggfiler.

Loggfilanalys

eFlexPro och eFlexMoto Pro loggfiler kan analyseras djupt med eFlexTuner. Data kan tas från en hel session eller en specifik tidsperiod. Uppgifterna är färgkodade, vilket hjälper till att skilja t.ex. bränsleblandningen eller injektorns arbetscykel.

3d bränslekartor

Bränslekartor kan observeras i 3D-grafikfönstret. Vyn kan roteras fritt och valda bränslekartceller markeras över 3D-kartan. Den färgkodade bränslekartan gör analysen enkel.

Sensorlänkning

Två externa sensorer kan kopplas till styrenheterna eFlexPro eller eFlexMoto Pro med sensorfiler skapade i sensoreditorn som kan länkas.

Justering av kallstart

Använd våra mångsidiga justeringar för kallstart. Du kan definiera dina inställningar i tre olika faser av uppstart från start till uppvärmning. Övervaka kallstartsprocessen i realtid.

Felkoder

eFlexFuel-produkter har inbyggd självdiagnostik. Med eFlexTuner kan du läsa felkoderna och felsöka den möjliga orsaken.

Dataloggning

Alla körparametrar för styrenheten kan fångas och sparas i en loggfil. Välj vilka parametrar som ska visas på loggskärmen.