local_shipping Ilmainen kotiinkuljetus
update Toimitusaika 1-3 päivää
verified_user 5 vuoden takuu rekisteröinnillä

Muuntotuki is back!

1. heinäkuuta 2024 alkaen muutoskatsastetuille autoille voi hakea Traficomin 200 € muuntotuen!

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikissa StepOne Tech Oy:n (jäljempänä Valmistaja) valmistamissa eFlexFuel-tuotteissa, niihin kuuluvissa johtosarjoissa sekä sen lisälaitteissa. Lue käyttöehdot huolellisesti ennen eFlexFuel-laitteen käyttöönottoa. Näin varmistumme siitä, että molemmat osapuolet (Valmistaja ja Asiakas) ovat tietoisia siitä, miten erilaisissa muutossarjan käyttöön liittyvissä tilanteissa toimitaan.

Käyttötarkoitus

eFlexEco, eFlexBlue, eFlexV10+, eFlexPlus ja eFlexPro on tarkoitettu auton moottoreiden E85-bioetanoli konversioihin. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan valmistajan yhteensopiviksi toteamissa moottoreissa.

eFlexMoto Plus ja eFlexMoto Pro on tarkoitettu moottoripyörien sekä powersports moottoreiden E85-bioetanoli konversioihin. Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan valmistajan yhteensopiviksi toteamissa moottoreissa.

Älä käytä tuotetta millään muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu. Tuotteen käyttö käyttötarkoituksen vastaisesti voi johtaa vaaratilanteeseen.

Laitetakuu ja palautusoikeus

Valmistaja antaa ohjainyksikölle ja muille tuotteen komponenteille kahden vuoden (24 kk) rajoitetun takuun ostohetkestä alkaen. Valmistajan tarjoama takuu on vapaaehtoinen, joka tarjoaa asiakkaalle kuluttajasuojalain piiriin kuulumattomia oikeuksia. Rekisteröitymällä valmistaja jatkaa ohjainlaitteen takuuta kokonaisuudessaan viiteen vuoteen (60kk) ostohetkestä alkaen. Takuupidennystä ei voida myöntää, mikäli alkuperäinen, ostohetkellä voimassa ollut takuuaika on umpeutunut.

Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen tuotteen käyttöönottoa. Näin varmistumme siitä, että tuote toimii parhaalla mahdollisellatavalla. Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen, yhteensopivassa moottorissa. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuote on asennettu väärin tai tuote on vaurioitunut siten, ettei vahinkoja voida katsoa syntyneen normaalista kulumisesta tai valmistusvirheestä. Takuu ei ole voimassa, mikäli järjestelmä on siirretty ajoneuvosta toiseen.

Takuu on voimassa, mikäli laite on asennettu väärin Valmistajan toimesta tai valmistajan valtuuttamassa asennuspisteessä. Valtuutetut asennuspisteet löytyvät osoitteesta eflexfuel.com/fi. Laitteiden muokkaaminen millään tavalla ilman valmistajan kirjallista suostumusta purkaa valmistajan vastuun takuuseen

Mikäli tuotteessa esiintyy vika, jonka voidaan katsoa johtuvan normaalia nopeammasta kulumisesta tai valmistusvirheestä, asiakkaan velvollisuus on tarvittasessa toimittaa vikaantunut takuuseen perustuneen vaateen kanssa Valmistajan arvioitavaksi. Perustellun vaateen myötä valmistajalla voi oman harkintansa mukaan

  • Korjata tuote uusilla tai käytetyillä osilla, jotka ovat suoriuskyvyltään luotettavia tai uutta vastaavia.
  • Korvata uudella tuotteella, joka vastaa ainakin toiminnaltaan palautunutta tuotetta.
  • Hyvittää tuotteen ostohinnan, jolloin tuote jää Valmistajan haltuun.

Korjatuille tai korvatuille tuotteille myönnetään 90 päivän takuu korvaamisesta tai korjaamisesta lähtien. Korjatut tai korvatut tuotteet voivat erota nykyisistä tuotteista uudemman version myötä, joka voi erota aiemmasta.

Valmistaja pidättää oikeudet kaikkiin asiakkaan laitteisiin tekemiin muutoksiin, laajennuksiin, lisäosiin ja parannuksiin. Käyttämättömillä tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus.

Tuotevastuu

eFlexFuel-tuotteen käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. Huomioi, että autonvalmistajan myöntämä takuu uudelle autolle saattaa raueta, kun tuote asennetaan autoon.

Valmistajan takuu rajoittuu ainoastaan Valmistajan toimittamiin tuotteisiin tämän sopimuksen mukaisesti. Valmistaja ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu näiden takuuehtojen rikkomisesta tai mistään välillisistä vahingoista.

Valmistaja ei korvaa sellaisia vahinkoja, joita on mahdollista syntyä asennuskohteelle korkeamman etanolipitoisuuden omaavan polttoaineen käyttämisestä. Valmistaja ei myöskään korvaa asiakkaan itse asennuskohteeseen tekemiä vaurioita, asennuksen suorittajalle aiheutuneita vahinkoja tai asennuskohteelle kolmansista osapuolista liittyviä vahinkoja. Vikaantuneen eFlexFuel-laitteen käyttämisestä tapahtuvat vahingot ajoneuvolle ovat käyttäjän vastuulla.

Etanolianturin kiinnityksessä on käytettävä Valmistajan hyväksymiä tarvikkeita (mm. pikaliittimet ja polttoaineletku).

Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat paikallisten määräysten rikkomisesta. Käyttäjän on oltava tietoinen paikallisista lainsäädännästä sekä muista säädöksistä ajoneuvon päivittämiseksi bioetanolipohjaiselle polttoaineelle. Ota huomioon, että eFlexFuel tuotteen käyttäminen voi olla lain vastaista eri maissa.

eFlexFuelin valmistajan tai jälleenmyyjän antamat yhteensopivuustiedot ovat aina arvioita. eFlexFuel asennetaan lähes poikkeuksetta käytettyyn autoon, jonka ominaisuudet ovat voineet muuttua alkuperäiseen verrattuna. Tästä syystä voikin olla tilanteita, joissa tuote soveltuu valtaosaan identtisistä autoista, mutta ei sovellu kaikkiin ajoneuvoihin. Esimerkiksi liian kuluneet sytytyspuolen- ja polttoaineen syötön osat voivat häiritä laitteen toimintaa siten, ettei se toimi tarkoitetulla tavalla. Yhteensopivuustapauksissa olethan yhteydessä tuotteen ostopaikkaan tai Valmistajan asiakaspalveluun.

Huomioithan, että eFlexFuel-laitteen Bluetooth-applikaatio ei välttämättä toimi kaikkein valmistajien päätelaiteversioiden tai käyttöjärjestelmien kanssa. Bluetooth-yhteyden toimimattomuus applikaatioon ei ole pätevä syy tuotereklamaatiolle.

Asiakkaan on kaikissa eFlexFueliin liittyvissä vikatilanteissa oltava yhteydessä jälleenmyyjään tai suoraan valmistajaan.

Valmistaja ei korvaa kolmansilla osapuolilla teetettyjä toimenpiteitä eikä ole suorassa tai välillisessä vastuussa kolmansien osapuolien asennuksista.

Valmistaja ei ole vastuussa asennusvirheistä tai niiden aiheuttamista muista vaateista millään tavalla, mikäli Valmistaja ei ole suorittanut asennusta.

Laitetta ei saa asentaa, asennuttaa eikä käyttää ilman käyttöehtoihin tutustumista.

2023-05-26